Meranie nohy

Meranie nohy, zarážka, šírka, dĺžka chodidla

1. Postavte sa (plnou váhou a naboso) na papier pri zarážke (k stene, do krabice).

2. Pred najdlhším prstom a v najširšom bode urobte značku (ceruzku držte kolmo k papieru).

3. Zmerajte dĺžku od stredu päty k najdlhšiemu miestu (máte dĺžku chodidla)

4. Pričítajte nadmerok pre dostatok miesta v topánke:

  • prvé topánky, capačky (5-9 mm)
  • uzavreté topánky (10-12 mm deti, 5-7 mm dospelí)
  • otvorené sandále (6-8 mm deti, 4-6 mm dospelí)
  • zimné a outdoor topánky (12-15 mm deti, 7-10 mm dospelí)

A podľa výsledkov vyfiltrujte požadované topánky.

5. Pre istejšie výsledky zmerajte aj šírku chodidla v najširšom bode a rozmery druhého chodidla. Ak sa líšia, použite vyššie údaje.


Príklad merania nohy: dĺžka chodidla 207 mm + nadmerok 10-12 mm = ideálna vnútorná dĺžka novej topánky v rozmedzí 217-219 mm (pre širší výber do filtra použijem cca 214-221).